Languages

 • English
 • Français
 • Español
 • Português
 • Nederlands
 • Deutsch

A0.12 Uit eten - In het Roemeens

In het restaurant - In het Roemeens

Heb je iets anders ontvangen dan besteld in een restaurant? Of weet je wel wat voor gerechten er nou zitten achter die vreemde, chique namen op een menukaart?
Als dat is al in België of Nederland gebeurt, wordt de kans of een misverstand groter buitenland, in Roemenië.
Maar maak je geen zorgen erover, we zullen je helpen door onze cursussen om:

 • uit eten: een tafel reserveren
 • eten bestellen (aperitiefjes, gerecht, dessert, drankjes)
 • vragen (veel gestelde) tijdens eten
 • de namen van de Roemeense gerechten lezen en uitspreken
 • Oefenen

Laten we beginnen met een gesprekje over het boeken van een tafel in een restaurant in Boekarest

Een tafel in het Roemeens reserveren

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

"La Mama" restaurant, wat kan ik voor u doen?

Restaurantul "La Mama", cu ce vă pot ajuta?

/res.ta.u'ran.tul la 'ma.ma ku t͡ʃe və pot a.ʒu'ta/

Goedendag, ik zou graag een reservering willen maken.

Bună ziua, aș dori să fac o rezervare.

/'bunə 'zi.wa aʃ do'ri sə fak o re.zer'va.re/

[Voor] Vandaag?

Pentru azi?

/'pen.tru azʲ/

Ja, voor vanavond

Da, pentru disea

/da 'pen.tru di'se̯a.rə/

Wanneer? (letterlijk: voor wanneer?)

La ce oră?

/la ʧe 'o.rə/

Om twintig uur

La ora douăzeci

/la ora do.wə'zeʧʲ/

Voor hoeveel personen?

Pentru câte persoane?

/'pen.tru 'kɨ.te per'so̯a.ne/

Voor vier mensen (letterlijk: "Voor vier personen")

Pentru patru persoane

/pen.tru 'pa.tru per'so̯a.ne/

Op welke naam?

Pe ce nume?

/pe t͡ʃe 'nu.me/

George Păunescu

George Păunescu

/'d͡ʒe̯or.d͡ʒe pə.u'nes.ku/

Bedankt Meneer Păunescu en we wachten op u vanavond om twintig uur.

Vă mulţumim domnule Păunescu și vă asteptăm diseară la ora douăzeci.

/və mul.t͡su'mim 'dom.nu.le pə.u'nes.ku ʃi və aʃ.tep'təm di'se̯a.rə la 'o.ra do.wə'zeʧʲ/

2 Luisteren
3 Vertalen


Andere mogelijke reacties bij het boeken van een tafel in een Roemeense restaurant

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Voor morgen

Pentru mâine

/'pen.tru 'mɨj.ne/

Voor woensdag vierentwintig april

Pentru miercuri douăzeci și patru aprilie

/'pen.tru 'mjer.kurʲ do.wə'zeʧʲ ʃi 'pa.tru a'pri.li.e/

twee mensen

două persoane

/'do.wə per'so̯a.ne/

op het het terras

pe tera

/pe te'ra.sə/

bij de niet rokers

la nefumători

/la ne.fu.mə'torʲ/

bij de rokers

la fumători

/la fu.mə'torʲ/

Sorry, er is geen tafel beschikbaar voor vanavond

Ne pare rău, nu mai avem locuri libere pentru disea

/ne 'pa.re rəw nu maj a'vem 'lo.kurʲ 'li.be.re 'pen.tru di'se̯a.rə/

2 Luisteren
3 Vertalen

Uw commentaar toevoegen