A0.1 Roemeense basiswoorden | Leer Roemeens

Languages

  • English
  • Français
  • Español
  • Português
  • Nederlands
  • Deutsch

A0.1 Gemeenschappelijke woordenlijst en handige zinnen in het Roemeens

Nationaal Theater Boekarest /strong>

Lesdoel: leren door (met een click) te luisteren naar veel vrije Roemeense voorbeelden zoals:

Of dit jouw eerste contact met de Roemeense taal is, of jij vele jaren in Roemenië (bv. als expat geleefd in Boekarest) hebt gewoond, dan moet je de volgende gangbare Roemeense woorden en uitdrukkingen leren herkennen, verstaan en uitspreken.

Roemeense Basiswoordenlijst: Ja, Nee, En, Ik, Jij

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Ja

Da

/da/

Nee
 

Nu

/nu/

En

Și

/ʃi/

Ik

Eu

/jew/

Jij of je

Tu

/tu/

2 Luisteren
3 Vertalen

Hoe zeg je "Bedankt" en "Dank u wel" in het Roemeens

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

bedankt, dank u, dank je

Mulțumesc

/mul.t͡su'mesk/

Bedankt, dank je (informeel)

Mersi

/mer'si/

Dank je wel

  of 

Dank u wel

Mulțumesc frumos

/mul.ʦu'mesk fru'mos/

Nee, bedankt of Nee dank u wel

Nu, mulțumesc

/nu | mul.t͡su'mesk/

Graag gedaan

Letterlijk:Met plezier

Cu plăcere

/ku plə't͡ʃe.re/

Geen dank

Pentru puțin

/'pen.tru pu'ʦin/

2 Luisteren
3 Vertalen

Hoe zeg je "Alstublieft" en "Excuseer" in het Roemeens

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Alstublieft

Vă rog

/və 'rog/

Alsjeblieft

Te rog

/te 'rog/

Excuseer

Scuzați-mă

/sku'za.t͡si.mə/

Sorry

Scuză-mă

/'sku.zə.mə/

Sorry!

Scuze!

/'sku.ze/

Het spijt me

Îmi pare rău

/ɨmʲ 'pa.re rəw/

2 Luisteren
3 Vertalen


In de volgende korte video vind je een kort voorbeeld van: zeggen "Hoe gaat het?" in het Roemeens.

Begroetingen in het Roemeens

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Hoi

Hallo

Dag

Salut

/sa'lut/

Hoi / hallo / dag (tweede manier)

Letterlijk: goede

Bu

/'bu.nə/

Hallo (aan de telefoon)

Alo

/a'lo/

Hoe gaat het(met je)?

Ce faci?

/↗ t͡ʃe ↘'fat͡ʃʲ/

Wel of Goed

Bine

/'bi.ne/

Heel goed of Zeer goed

Foarte bine

/'fo̯ar.te 'bi.ne/

Slecht

Rău

/rəw/

Veel plezier!

Distracție plăcută!

/dis'trak.ʦi.e pl.ə'ku.tə/

Vrolijk Pasen of Prettige Paasdagen

Paște fericit

/'paʃ.te fe.riˈt͡ʃit/

Christus is opgestaan!

Hristos a înviat

/hris'tos a ɨn.vi'at/

Hij is waarlijk opgestaan!

Adevăraînviat!

/a.de.və'rat a ɨn.vi'at/

Vrolijk kerstfeest!

Crăciun fericit!

/krəˈt͡ʃjun fe.riˈt͡ʃit/

Prettige feestdagen

Sărbători fericite

/sər.bə'torʲ fe.ri't͡ʃi.te/

Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag!

La mulți ani

/la 'mulʦʲ anʲ/

Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk,veel fijne jaren samen

letterlijk: "Steenhuis"

Casă de piatră

/ka.sə de 'pja.trə/

Veel geluk!

of

(Veel) succes!

Letterlijk: Ik wens dat dit een goede kans / goed moment voor jouw zou zijn.

Să fie într-un ceas bun

/sə 'fi.e ɨn'trun ʧe̯as bun/

2 Luisteren
3 Vertalen

Hoe zeg je in het Roemeens: Goedemorgen, Goedendag, Goedenavond en Tot ziens

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Goedemorgen

Bună dimineața

/'bu.nə di.mi'ne̯a.t͡sa/

Goedendag

Dit is de meest gebruikte formele begroeting

Bună ziua

/'bunə 'zi.wa/

Goedenavond

Bună seara

/'bu.nə 'se̯a.ra/

Goedenacht of welterusten

Noapte bu

/'no̯ap.te 'bu.nə/

Tot ziens

Lrevedere

/la re.ve'de.re/

Doei

Pa

/pa/

2 Luisteren
3 Vertalen

Feestdagen groeten: Passen en Kerstmis in het Roemeens

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Vrolijk Pasen of Prettige Paasdagen

Paște fericit

/'paʃ.te fe.riˈt͡ʃit/

Christus is opgestaan!

Hristos a înviat

/hris'tos a ɨn.vi'at/

Hij is waarlijk opgestaan!

Adevăraînviat!

/a.de.və'rat a ɨn.vi'at/

Vrolijk kerstfeest!

Crăciun fericit!

/krəˈt͡ʃjun fe.riˈt͡ʃit/

Prettige feestdagen

Sărbători fericite

/sər.bə'torʲ fe.ri't͡ʃi.te/

2 Luisteren
3 Vertalen

Kennismaken in het Roemeens

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Ik heet Daniela Popescu

Je zegt letterlijk "Ik word genoemd Daniela Popescu"

Mă numesc Daniela Popescu

/mə nu'mesk da.ni'e.la po'pes.ku

Ik heet (dit is een tweede manier, minder formeel)

Mă chea

/mə ke̯a.mə/

Aangenaam om kennis te maken(een man zegt het)

Încântat de cunoștință

/ɨn.kɨn'tat de ku.noʃ.'tin.t͡sə/

aangenaam kennis te maken (informeel)

Je zegt letterlijk “Ik voel me goed – Het lijkt me goed"

Îmi pare bine

/ɨmʲ 'pa.re 'bi.ne/

2 Luisteren
3 Vertalen

Wil je meer weten, raadpleeg onze speciale les over dit onderwerp: A0.5 Voorstellen in het Roemeens.

Hoe zeg je waar je vandaan komt in het Roemeens?

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie
Ik kom uit Nederland

Sunt din Olanda

/sunt din o'lan.da/
Ik ben Nederlander (man)

Sunt olandez

/sunt o.lan'dez/
Ik ben Nederlandse (vrouw)

Sunt olande

/sunt o.lan.'de.zə/
Ik kom uit België

Sunt din Belgia

/sunt din 'bel.d͡ʒi.a/
Ik ben Belg (man)

Sunt belgian

/sunt 'bel.d͡ʒi'an/
Ik ben Belg (vrouw)

Sunt belgiancă

/sunt bel.d͡ʒi'an.kə/

2 Luisteren
3 Vertalen

Openingszinnen, Complimentjes geven in het Roemeens, Gevoelens

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Kan ik je een drankje aanbieden? (jij kan zo'n vraag aan een vrouw of een man stellen)

Pot să-ți cumpăr ceva deut?

/pot sət͡sʲ 'kum.pər t͡ʃe'va de bə'ut/

Je ziet er geweldig uit

Arăți superb

/a'rət͡sʲ su'perb/

Je hebt mooie ogen

Ai ochi frumoși

/aj okʲ fru'moʃʲ/

Ik hou van jou

Te iubesc

/te ju'besk/

Ik ben verliefd op jou

M-am îndrăgostit de tine

/mam ɨn.drə.gos'tit/

2 Luisteren
3 Vertalen
Voor meer over openingszinnen, iemand mee uitvragen, goede eerste indruk op een vrouw / man maken, complimentjes geven in het Roemeens, je gevoelens uiten, relatiegesprekken je kunt onze Roemeense liefdes zinnen les raadplegen.

De weg vragen in het Roemeens

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Waar is het toilet?

Unde este toaleta?

/↗'un↘de 'jes.te to.a'le.ta/

Waar is het metrostation / de metrohalte "Eroilor"?

Unde este stația de metrou "Eroilor"?

/↗'un↘de ↘'jes.te 'sta.t͡si.a de me.'trow e.'roi.lor/

Waar is het hotel "Intercontinental"?

Unde este hotelul Intercontinental?

/↗'un↘de ↘'jes.te ho.'te.lul in.ter.kon.ti.nen.'tal/

Waar is een geldautomaat in de buurt?

Unde este un bancomat prin apropiere?

/↗'un↘de ↘'jes.te un ban.ko'mat 'prin a.pro.pi'e.re/

2 Luisteren
3 Vertalen
Wil je meer weten? Kijk maar naar onze uitgebreide les over de weg vragen in het Roemeens.

Tellen in het Roemeens

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

één

verwijzend naar een mannelijk woord

Unu

/'u.nu/

twee

verwijzend naar een mannelijk woord

Doi

/doj/

drie

Trei

/trej/

2 Luisteren
3 Vertalen
Wil je tot 10 tellen in het Roemeens? Kijk maar naar onze les over de Roemeense cijfers.

Kleuren in het Roemeens

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie
      rood

roșu

/'ro.ʃu/
      groen

verde

/'ver.de/

2 Luisteren
3 Vertalen
Wil je meer weten? Kijk maar naar onze uitgebreide les over de Roemeense kleuren.

Eenvoudige vragen en antwoorden in het Roemeens

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Wanneer?

Când

/kɨnd/

Nu

Acum

/a'kum/

Gisteren

Ieri

/jerʲ/

Morgen (de eerstvolgende dag na vandaag)

Mâine

/ˈmɨj.ne/

Wat

Ce

/t͡ʃe/

Wie

Cine

/'t͡ʃi.ne/

Hoe

Cum

/kum/

Waarom

De ce?

/de ↗'t͡ʃe/

Waar

Unde

/↗'un↘de/

Hoeveel

Cât

/kɨt/

2 Luisteren
3 Vertalen

Winkelen in het Roemeens

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Deze of Dit (verwijzend naar een vrouwelijk zelfstandig naamwoord)

Aceasta

/a't͡ʃe̯as.ta/

Hoeveel kost het?

Cât costă aceasta?

/↗kɨt ↘'kos.tə a't͡ʃe̯as.ta/

Twintig lei

"lei" is het meervoud van de Roemeense munteenheid

Douăzeci de lei

/do.wə'zet͡ʃʲ de leʲ/

2 Luisteren
3 Vertalen

Roemeense woordenschat eerste hulp of spoedhulp

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Help!

Ajutor!

/a.ʒu'tor/

Ambulance

Ambulanță

/am.bu'lan.t͡sə/

Ziekenhuis

Spital

/spi'tal/

Politie

Poliția

/po'li.t͡si.a/

Hotel

Hotel

/ho'tel/

Taxi

Taxi

/tak'si/

2 Luisteren
3 Vertalen

Uitdrukkingen eerste hulp of spoedhulp in het Roemeens

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Kunt u me alstublieft helpen?

Puteți să mă ajutați vă rog?

/pu'tet͡sʲ sə mə a.ʒu'taʦʲ və ↗rog/

Laat me met rust of

Laat me gerust

Lasă-mă în pace

/'la.sə.mə ɨn 'pa.t͡ʃe/

Is er iets gebeurd?

S-a întâmplat ceva?

/sa ɨn.tɨm'plat t͡ʃe↗'va/

Ik ben OK 

of 

Ik voel me goed

 of

Alles is goed

of

Ja, gaat wel

Sunt bine

/sunt 'bi.ne/

Ik ben ziek

(mannelijk)

Sunt bolnav

/sunt bol'nav/

2 Luisteren
3 Vertalen

Eten in het Roemeens

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

eet smakelijk

smakelijk eten

Poftă bu

/'pof.tə 'bu.nə/

proost

noroc

/no'rok/

vork

furculiță

/fur.ku'li.t͡sə/

lepel

lingură

/'lin.gu.rə/

mes

cuțit

/ku't͡sit/

gewoon water

leidingwater

'plat' water (zonder bubbles)

niet bruisend water

apă pla

/apə 'pla.tə/

Goedendag, ik zou graag een reservering willen maken.

Bună ziua, aș dori să fac o rezervare.

/'bunə 'zi.wa aʃ do'ri sə fak o re.zer'va.re/

Ik zou graag sarmale met mămăliguţă willen

Sarmale is een traditionele Roemeens hoofdgerecht van gevulde zuurkool of voordruivenbladeren bladeren. De vulling kan bestaat, normaal gesproken, uit gehakte varkenvlees met rijst. Het lijkt op een Dolma.

"Mămăliguţă" of wel "Mămăligă" is gebaseerd op gekookte geel maismeel en lijkt op Italiaanse polenta. 

Aș dori sarmale cu mămăliguță

/aʃ do'ri sar'ma.le ku mə.mə.li'gu.t͡sə/

2 Luisteren
3 Vertalen

Overige Roemeense uitdrukkingen

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Ik hou van...

Îmi place...

/ɨmʲ 'pla.t͡ʃe/

Ik hou niet van...

Nu îmi place

/nu ɨmʲ 'pla.t͡ʃe/

Ik wil...

Eu vreau

/jew vre̯aw/

Ik wil niet...

Eu nu vreau

/jew nu vre̯aw/

Ik heb honger

Mi-e foame

/mje 'fo̯a.me/

Ik heb dorst

Mi-e sete

/mje 'se.te/

[Ik,jij,hij,zij,we,jullie,ze] moet/moeten

Trebuie

/'tre.bu.je/

Ik moet weg

Trebuie să plec

/'tre.bu.je sə plek/

Mijn (bezittelijk voornaamwoord verwijzend naar een vrouwelijk zelfstandig naamwoord)

A mea

/a me̯a/

Mijn (bezittelijk voornaamwoord verwijzend naar een mannelijk zelfstandig naamwoord)

Al meu

/al 'mew/

Mag ik roken?

Pot să fumez?

/pot sə fu↗'mez/

Is het toegestaan om te... (dit wordt gevolgd door een werkwoord als "Fumez" - zie boven)

Îmi dați voie să...?

/ɨmʲ dat͡sʲ 'vo.je sə ↗/

2 Luisteren
3 Vertalen


28 comments

Pronounciation

It`s a little bit difficult to hear the endings

Bedankt Silouan,

Bedankt Silouan,

Goed om te weten. Het best is een koptelefoon te gebruiken.

Heb jij toevallig de "uitspraak" gedeelte geprobeerd? Die vind jij via de hoofdmenu of hier.

Als jij nog problemen hebt, laat ons maar weten.

Algemeen

Ik vind het heel fijn om dit zo met uitspraak te leren. Mijn roemeense date komt straks terug kan ik toch even pronken met mijn nieuwe woorden haha

For jouw date kan jij naar

For jouw date kan jij naar onse Roemeense liefde les kijken. Daar zal je veel nuttige woorden en uitdrukkingen over liefde in het Roemeens vinden

awesome!!

It's amazing to see that are people who want to learn my leanguage :) ik will ook Nedelrandse leren , ik studeer nu Nederlandse taal. Heel moeilijk maar mooi!!!veel succes jongens!!:D

Venlo

Thank you!

uitspraak este

Soms klinkt 'este' als 'jeste' en soms alleen als 'este'; wat is het verschil?

Dag Brutus,

Dag Brutus,

Het is een goede vraag.

In spreektaal beide “este” en “jeste” zijn toegestaan. In praktijk, veel Roemenen gebruiken soms “este” of “jeste” zonder na te denken.

Aan de andere kant de Roemeense Academie zegt dat de juiste uitspraak is: “jeste”. De uitspraak van “este” als /jeste/ is een uitzondering. U kunt naar onze klinkers uitspraak les kijken om alle uitzonderingen te vinden en oefenen.

Als u nog vragen hebt laat me maar weten.

Super deze website! Zo kan

Super deze website! Zo kan ik hopelijk binnenkort een beetje meer praten met mijn nieuwe Roemeense vrienden.

Meer cursussen

Ik vindt deze website prima! Kunnen jullie meer cursussen toevogen? nu zijn er maar een paar, te weinig.

Cursussen Roemeense taal

Ja zeker, Ik dacht dat er minder Nederlanders die Roemeens willen leren…

Ik zal mijn best doen om meer in het Nederlands te vertalen.

Als iemand zou kunnen helpen om de cursussen te even checken, want ik denk dat de Nederlandse uitlegging kan verbetert worden 
Of meer te vertalen vanaf Engels naar Nederlands…

Alle hulp wordt zeer gewaardeerd!

Zelfs zonder hulp (dus alleen) zal ik meer lessen toevoegen.

Danjewel

Ik zit zelf nu in de 2de klas mavo en vind het geweldig.al mijn vrienden staanversteld dat ik zo goed roemeens kan!
Dankjulliewel!

Dank je wel!

Prachtig
Ik ben blij dat deze website jou kan helpen om Roemeens te leren.

Laat me maar weten als je vragen hebt.

zeer goede cursus

Ik heb bij de LOI een dure cursus Roemeens gekocht. Blijkt het Roemeens Engels te zijn. Ik krijg 1 boekje. Een woordenboek engels nederlands. Ik ben meer dan een half jaar bezig. Snap er geen snars van. Nu heb ik deze site ontdekt. Ik heb in een week meer geleerd dan bij de cursus LOI. Super bedankt.

Roemeens vanuit het Nederlands te leren

Geweldig!
Ja, het is makkelijker om Roemeens vanuit het Nederlands te leren.

Ik wist het niet dat zo veel Nederlanders geïnteresseerd zijn om Roemeens te leren.
Ik ben van plan om meer Roemeense lessen toe te voegen.

Ik ben blij dat ik kan helpen.

Roemeens

In mijn geval is het leuk om roemeens te leren. Mijn verloofde is roemeens. Ik ga 2 keer per jaar naar Roemenië. Het is leuk om met mijn schoon familie een beetje te communiceren. Nog maals ik ben echt heel blij met jou site.

Mvg wouter

Om je verder te motiveren,

Om je verder te motiveren, heb ik een nieuwe lesje geschreven, over de belangrijkste Roemeense werkwoorden.
Aan het eind zal jij oefeningen ook vinden.

Veel succes!

Super!

Geweldig deze site!

Bedankt Sylvia,

Bedankt Sylvia,
Ik ben blij dat je het leuk vindt.

Ik ben van plan om meer lessen toe te voegen.

Oefeningen en basis informatie

Super leuk en leerzaam. Op naar de volgende lessen

Bedankt

Bedankt Anita,
Ik ben blij dat je het leuk vindt.

Leuke site!

Ik kan geen officiële lessen volgen maar wil toch graag een woordje Roemeens leren. (ben van plan binnenkort een aantal dagen Roemenië te bezoeken)
Dit is een prima site. Bedankt daarvoor!!

Roemeens leren

Bedankt Dave,

Inderdaad het is nuttig om tenminste een paar woorden te leren. Roemenen, zoals andere, warderen het wel.
Ik hop dat je hebt de « Leren » knoppje hierboven ontdekt. Het zal je helpen om het Roemeens te oefenen.

Veel plezier in Roemenië!

Altijd blij om te helpen!

ik jij wij

heb je ook ergens een hoofdstuk waarin je leert ik . zij.jij wij en bijvoorbeeld ik heb , jij heb verder een perfecte site

Roemeens leren - werkwoorden

Ja wel, het is de volgende les
https://www.learnro.com/nl/zijn-hebben-vervoegd-roemeens

De volledige lessen lijst:
https://www.learnro.com/nl/roemeense-cursussen

Altijd blij om te helpen!

PDF

Heb je de lessen ook in de PDF zodat ik deze kan uitprinten? Ik ben erg enthousiast over de lessen, echter vind ik even d-digitaliseren ook wel even lekker.

Roemeense cursussen

Dag

Roemeense cursussen PDF

Dag,

Ik heb de les in een PDF geconverteerd en hier is het:
https://www.learnro.com/A0.1_Roemeense_basiswoorden_Leer_Roemeens.pdf

Je kan hetzelfde doen vanaf Chrome op PC, er is een optie in de Chrome menu (de drie puntjes) Print en dan kies Save as PDF.

Ik hoop dat het zal lukken.

Uw commentaar toevoegen