Languages

  • English
  • Français
  • Español
  • Português
  • Nederlands
  • Deutsch

P1.2 Roemeense letter i uitspraak

Wegens de meerdere uitspraak mogelijkheden verdient de Roemeense klinker i bijzondere aandacht.

Hoewel de Roemeense spelling fonetisch is, de klinker i kan worden uitgesproken op verschillende manieren afhangend van:

  • plaats van klinker i in een woord: aan het eind of niet
  • de klinker die ervoor staat
  • de medeklinker die ervoor staat

Er zijn drie manier van uitspraak:

1. Gewone, vol uitspraak van klinker i, Fonetische transcriptie: /i/

Hoe spreek je de Roemeense klinker i uit:
Positie van de lippen: ongerond
Positie van de tong:
Fonetische transcriptie /i/
Nederlandse gelijkbaare klank dier

1. Roemeense woorden met klinker "i"

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

eiland

insulă

/'in.su.lə/

indirect

indirect

/in.di.'rekt/

onschadelijk

inofensiv

/in.o.fen.'siv/

komediant

comic

/'ko.mik/

2 Luisteren
3 Vertalen


2. i aan het eind van een woord, uitgesproken als een zeer korte i, Fonetische transcriptie: /ʲ/

In 99% van de gevallen aan het eind van een woord (see hieronder de uitzonderingen) de klank i is uitgesproken als een zeer korte, stile i samen met de letter ervoor.
Deze korte i aan het eind, is de meervoud indicator, of de indicator van de tweede persoon enkelvoud vervoeging. Zelfs nauwelijks hoorbaar, let op, het is belangrijk om deze stile, korte i te horen, anders word het een andere woord (enkelvoud of eerste persoon enkelvoud vervoeging).

2. Roemeense woorden met i aan het eind, uitgesproken als een zeer korte i,Fonetische transcriptie: /ʲ/

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

schoenen

pantofi

/'pan.tofʲ/

acteurs

actori

/ak'torʲ/

je ziet

tu vezi

/tu vezʲ/

je gaat

tu mergi

/tu merʤʲ/

2 Luisteren
3 Vertalen


We hebben een vorbeeld gekozen om het verschil tussen een woord met de korte i aan het eind, en hetzelfde woord zonder de korte i. Het is toch belangrijk en u moet weten dat er is een verschil, zelf als het een klein verschil lijkt. Het eerst woord is vertaald als: "(ik) ga" en de tweede als "(jij) gaat". In het Roemeens gebeurt vaak dat men slechts "ga" (zonder "ik") of "gaat" (zonder "jij") zeggen, daarom is het belangrijk om de korte i aan het eind uit te spreken. Luister even naar de twee volgende woorden:

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

ik ga

eu merg

/jew merg/

je gaat

tu mergi

/tu merʤʲ/

2 Luisteren
3 Vertalen

De twee woorden hieronder: actor (acteur) en actoren (actori) zijn ook bedoeld om u te helpen uw Roemeense luistervaardigheid oefenen door de erkenning van de woorden met een stille / verlaagd i aan het eind of degenen zonder een i aan het eind.

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

acteur

actor

/ak'tor/

acteurs

actori

/ak'torʲ/

2 Luisteren
3 Vertalen

2.1. Uitzonderingen waarbij i aan het eind als een volle, duidelijke i uitgesproken worden

Zoals hierboven uiteengezet, in de meeste gevallen i aan het eind van een woord is als een korte i uitgesproken. Er zijn echter uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld "albaştri" waarbij i aan het eind als volle i uitgesproken wordt met de fonetische transcriptie /i/. Er zijn slechts een paar zeldzame uitzonderingen waarbij de finale i vooraf gegaan door een van de volgende letter groepen: "fl","bl","tr","cl","cr","dr".

3.1 Roemeense woorden waarbij i aan het eind als een volle, duidelijke i uitgesproken worden

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie
er achter komen

tu afli

/tu afli/

centimeters

centimetri

/'ʧen.ti'me.tri/
blauw verwijzend naar de mannelijke meervoud zelfstandige naamwoorden

albaștri

/alˈbaʃ.tri/

2 Luisteren
3 Vertalen


In de volgende les besteden we aandacht aan een ander ingewikkeld geval: de double i uitspraak.

Uw commentaar toevoegen