Languages

  • English
  • Français
  • Español
  • Português
  • Nederlands
  • Deutsch

A0.8 Roemeense hoofdtelwoorden elf (11) tot honderd (100)

In onze vorige les hebt u al tot 10 in het Roeemens geleerd te tellen. Maar is dat voldoende? Zeker niet!
In deze les gaan we door met tellen in het Roemeens en leren we om te:

  • tellen van 11 tot 20
  • tellen van 20 tot 30
  • tellen van 40 tot 100
  • oefenen wat u heeft al gestudeerd

Hoe tel je tot 20 in het Roemeens?

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

elf

unsprezece

/'un.spre.zeʧe/

twaalf

doisprezece

/'doi.spre.ze.t͡ʃe/

dertien

treisprezece

/'trej.spre.ze.ʧe/

veertien

paisprezece

/'paj.spre.ze.ʧe/

vijftien

cincisprezece

/'ʧinʧj.spre.ze.ʧe/

zestien

șaisprezece

/'ʃaj.spre.ze.ʧe/

zeventien

șaptesprezece

/'ʃap.te.spre.ze.ʧe/

achtien

optsprezece

/'opt.spre.ze.ʧe/

negentien (getal 19)

nouăsprezece

/'no.wə.spre.ze.ʧe/

twintig

douăzeci

/do.wə'zeʧʲ/

2 Luisteren
3 Vertalen

Getallen en tellen in het Roemeens 20 tm 30

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Eenentwintig

Douăzeci și unu

/do.wə'zeʧʲ ʃi 'u.nu/

Tweeëntwintig

Douăzeci și doi

/do.wə'zeʧʲ ʃi doj/

Drieëntwintig

Douăzeci și trei

/do.wə'zeʧʲ ʃi trej/

Vierentwintig

Douăzeci și patru

/do.wə'zeʧʲ ʃi 'pa.tru/

Vijfentwintig

Douăzeci și cinci

/do.wə'zeʧʲ ʃi ʧinʧʲ/

Zesentwintig

Douăzeci și șase

/do.wə'zeʧʲ ʃi 'ʃa.se/

Zevenentwintig

Douăzeci și șapte

/do.wə'zeʧʲ ʃi 'ʃa.pte/

Achtentwintig

Douăzeci și opt

/do.wə'zeʧʲ ʃi opt/

Negenentwintig

Douăzeci și no

/do.wə'zeʧʲ ʃi 'no.wə/

Dertig

Treizeci

/trej'zeʧʲ/

2 Luisteren
3 Vertalen

Hoe spreek je uit de getallen van 40 tot 100 in het Roemeens?

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Veertig

Patruzeci

/pa.tru'zeʧʲ/

Vijftig

Cincizeci

/ʧinʧʲ'zeʧʲ/

Zestig

Șaizeci

/ʃaj'zeʧʲ/

Zeventig

Șaptezeci

/ʃap.te'zeʧʲ/

Tachtig

Optzeci

/opt'zeʧʲ/

Negentig

Nouăzeci

/no.wə.zeʧʲ/

Honderd

O su

/o 'su.tə/

2 Luisteren
3 Vertalen

Wilt u nog weten hoe zeven en zestig in het Roemeens te zeggen? Stuur maar een vraagje dan via de formulier onderaan deze pagina.

2 comments

Roemeens leren

Bedankt dat ik zo msg leren. Top!

A 1.2

Zeer duidelijk en leerzaam

Uw commentaar toevoegen