A1.2 Roemeense hoofdtelwoorden elf tot honderd | Leer Roemeens

Languages

  • English
  • Français
  • Español
  • Português
  • Nederlands
  • Deutsch

A1.2 Roemeens - Tellen 11 tot 100

In onze vorige les hebt u al tot 10 in het Roeemens geleerd te tellen. Maar is dat voldoende? Zeker niet!
In deze les gaan we door met tellen in het Roemeens en leren we om te:

  • tellen van 11 tot 20
  • tellen van 20 tot 30
  • tellen van 40 tot 100
  • oefenen wat u heeft al gestudeerd

Hoe tel je tot 20 in het Roemeens?

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

elf (nummer 11)

unsprezece

/'un.spre.zeʧe/

twaalf (getal 12)

doisprezece

/'doi.spre.ze.t͡ʃe/

dertien (hoofdtelwoord 13)

treisprezece

/'trej.spre.ze.ʧe/

viertien (getal 14)

paisprezece

/'paj.spre.ze.ʧe/

vijftien (nummer 15)

cincisprezece

/'ʧinʧj.spre.ze.ʧe/

zestien (getal 16)

șaisprezece

/'ʃaj.spre.ze.ʧe/

zventien (getal 17)

șaptesprezece

/'ʃap.te.spre.ze.ʧe/

achttien (getal 18)

optsprezece

/'opt.spre.ze.ʧe/

negentien (getal 19)

nouăsprezece

/'no.wə.spre.ze.ʧe/

twintig (getal 20)

douăzeci

/do.wə'zeʧʲ/

2 Luisteren
3 Vertalen

Getallen en tellen in het Roemeens 20 tm 30

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Eenentwintig (hoofdtelwoord 21)

Douăzeci și unu

/do.wə'zeʧʲ ʃi 'u.nu/

Tweeëntwintig (getal 22)

Douăzeci și doi

/do.wə'zeʧʲ ʃi doj/

Drieëntwintig (nummer 23)

Douăzeci și trei

/do.wə'zeʧʲ ʃi trej/

Vierentwintig (getal 24)

Douăzeci și patru

/do.wə'zeʧʲ ʃi 'pa.tru/

Vijfentwintig (getal 25)

Douăzeci și cinci

/do.wə'zeʧʲ ʃi ʧinʧʲ/

Zesentwintig (nummer 26)

Douăzeci și șase

/do.wə'zeʧʲ ʃi 'ʃa.se/

Zevenentwintig (getal 27)

Douăzeci și șapte

/do.wə'zeʧʲ ʃi 'ʃa.pte/

Achtentwintig (getal 28)

Douăzeci și opt

/do.wə'zeʧʲ ʃi opt/

Negenentwintig (getal 29)

Douăzeci și no

/do.wə'zeʧʲ ʃi 'no.wə/

Dertig (getal 30)

Treizeci

/trej'zeʧʲ/

2 Luisteren
3 Vertalen

Hoe spreek je uit de getallen van 40 tot 100 in het Roemeens?

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Veertig (getal 40)

Patruzeci

/pa.tru'zeʧʲ/

Vijftig (getal 50)

Cincizeci

/ʧinʧʲ'zeʧʲ/

Zestig (getal 60)

Șaizeci

/ʃaj'zeʧʲ/

Zeventig (getal 70)

Șaptezeci

/ʃap.te'zeʧʲ/

Tachtig (getal 80)

Optzeci

/opt'zeʧʲ/

Negentig (getal 90)

Nouăzeci

/no.wə.zeʧʲ/

Honderd (getal 100)

O su

/o 'su.tə/

2 Luisteren
3 Vertalen

Wilt u nog weten hoe zeven en zestig in het Roemeens te zeggen? Stuur maar een vraagje dan via de formulier onderaan deze pagina.

2 comments

Roemeens leren

Bedankt dat ik zo msg leren. Top!

A 1.2

Zeer duidelijk en leerzaam

Uw commentaar toevoegen