Languages

 • English
 • Français
 • Español
 • Português
 • Nederlands
 • Deutsch

A0.4 Hoe zich voorstellen in het Roemeen

Sta je op het punt een Roemeen te ontmoeten? Wil je jezelf op een formele manier voorstellen aan de Roemeense ambassadeur of wil je jezelf op een informele manier voorstellen aan een Roemeen in de straat?
In deze les zul je het volgende leren:

De meest eenvoudige manier om jezelf in het Roemeens voor te stellen – informele voorstelling

1. In de volgende korte video zul je horen en zien hoe twee Roemenen zichzelf voorstellen door eenvoudig hun namen uit te spreken. Dit is de simpelste en minst formele manier om jezelf te introduceren.

Dit is het volledige afschrift van de video:

 • - Salut, eu sunt Maria
 • - Eu sunt Ioana
 • - Îmi pare bine
 • - Și mie


1. Informele voorstellingen – Video afschrift

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Hallo

Salut

/sa'lut/

Ik ben Marie

Eu sunt Maria

/jew sunt maˈri.a/

Ik ben Johanna

Eu sunt Ioana

/jew sunt iˈo̯a.na/

aangenaam kennis te maken (informeel)

Je zegt letterlijk “Ik voel me goed – Het lijkt me goed"

Îmi pare bine

/ɨmʲ 'pa.re 'bi.ne/

Insgelijks

Je zegt letterlijk "en aan mij"

Șmie

/ʃi mˈi.e/

2 Luisteren
3 Vertalen

2. Andere manier om jezelf voor te stellen – wat meer formeel

2. In deze tweede video hoor je een andere manier van jezelf voor te stellen, dit op een ietwat formelere manier: "Ik heet..."

Dit is het volledig afschrift van deze tweede video:

 • - Bună ziua, mă numesc Daniela Popescu
 • - Bună ziua, eu sunt Maria Ionescu
 • - Încântată de cunoștință
 • - De asemenea

2. Een meer formele manier om jezelf voor te stellen – video afschrift

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Goedendag

Dit is de meest gebruikte formele begroeting

Bună ziua

/'bunə 'zi.wa/

Ik heet Daniela Popescu

Je zegt letterlijk "Ik word genoemd Daniela Popescu"

Mă numesc Daniela Popescu

/mə nu'mesk da.ni'e.la po'pes.ku

Ik ben Marie Ionescu

Eu sunt Maria Ionescu

/jew sunt ma'ri.a jo'nes.ku/

Aangenaam om kennis te maken(formeel; als vrouwen dit zeggen)

Încântată de cunoștință

/ɨn.kɨn'ta.tə de ku.noʃ.'tin.t͡sə/

Insgelijks

De asemenea

/de a'se.me.ne̯a/

2 Luisteren
3 Vertalen

Popescu, Ionescu, Georgescu zijn veel gebruikte Romeense familienamen. In Roemenië is het gebruikelijk dat een vrouw dezelfde familienaam aanneemt als haar echtgenoot, wat betekent dat wanneer zij trouwen, deze meeste Roemeense vrouwen hun familienaam veranderen in deze van hun echtgenoot. Dus alle leden van een familie dragen meestal dezelfde familienaam. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze regel, en dit is meer een traditie, het is wettelijk niet vereist.

3. Hoe moet je in het Roemeens zeggen “ aangename kennismaking”?

Er zijn verschillende manieren om “aangename kennismaking” in het Roemeens te zeggen. The klassieke manier is "Încântat(ă) de cunoștință"

Hier worden alle manieren om dit te zeggen, opgesomd.

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

aangenaam kennis te maken (informeel)

Je zegt letterlijk “Ik voel me goed – Het lijkt me goed"

Îmi pare bine

/ɨmʲ 'pa.re 'bi.ne/

Aangename kennismaking (informeel)

Je zegt letterlijk: “Ik voel me goed om je te leren kennen”

Îmi pare bine să te cunosc

/'ɨmʲ 'pa.re 'bi.ne sə te ku'nosk/

Aangename kennismaking

Dit is een meer formele manier dan hierboven beschreven door het gebruik van "vă" in plaats van "te". 

Îmi pare bine să vă cunosc

/'ɨmʲ 'pa.re 'bi.ne sə və ku'nosk/

Ik ben blij om hier te zijn

Mă bucur să fiu aici

/mə 'bu.kur sə fiw a'iʧʲ/

Aangenaam om kennis te maken(een man zegt het)

Încântat de cunoștință

/ɨn.kɨn'tat de ku.noʃ.'tin.t͡sə/

Aangenaam om kennis te maken(formeel; als vrouwen dit zeggen)

Încântată de cunoștință

/ɨn.kɨn'ta.tə de ku.noʃ.'tin.t͡sə/

2 Luisteren
3 Vertalen

Voor het beste hoorresultaat raden we je aan om een koptelefoon te gebruiken.Hoor jij niks? Klik hier om problemen op te lossen.

4. Aanspreektitels in het Roemeens

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Mevrouw Popescu (Popescu is een Roemeense familienaam)

Doamna Popescu

/'do̯am.na po'pes.ku/

Meneer Ionescu ("Ionescu" is een Roemeense achternaam)

Domnul Ionescu

/'dom.nul jo'nes.ku/

Juffrouw Popa (Popa is een familienaam)

Domnișoara Popa

/dom.ni'ʃo̯a.ra 'po.pa/

Geachte Mevrouw Petrescu ( “Petrescu” is een familienaam)

Stimată Doamnă Petrescu

/sti'ma.tə 'do̯am.nə pe'tres.ku/
Geachte Heer Sofronie ("Sofronie" is een familienaam)

Stimate Domn Sofronie

/sti'ma.te 'domn so'fro.ni.e/

2 Luisteren
3 Vertalen

5. Meer voorbeelden van Roemeense namen

Nu je weet hoe je jezelf zowel formeel als informeel moet voorstellen in het Roemeens, willen we je enkele andere Roemeense familienamen aanleren.
We hebben bewust hieronder een aantal Roemeense voornamen gekozen die geen direct Nederlands equivalent hebben, zodat je gewend geraakt aan een aantal zuiver Romeense voornamen.

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Ik ben Bogdan Mateescu “Bogdan” is een typisch Roemeense voornaam (kan enkel aan mannen worden gegeven) en “Mateescu” is de familienaam

Eu sunt Bogdan Mateescu

/jew sunt bog'dan ma.te'es.ku/

Ik ben Gheorghe

Gheorghe" is een voornaam (kan enkel aan een man worden gegeven)

Eu sunt Gheorghe

/jew sunt ge̯or'ge/

Ik ben Marius (je zegt letterlijk “Ik word Marius genoemd”)

Dit is minder formeel. Marius is een mannelijke voornaam

Pe mine mă cheamă Marius

/pe 'mi.ne mə ke̯a.mə 'ma.rjus/

Ik ben Ioana (je zegt letterlijkt "Ik word Ioana genoemd")

Dit is minder formeel.

"Ioana" is een vrouwelijke voornaam

Pe mine mă cheamă Ioana

/pe 'mi.ne mə 'ke̯a.mə i'o̯a.na/

Ik ben Onofrei

(Dit is de uitdrukking voor “Mijn naam is “Onofrei” waarbij “Onofrei” een familienaam is)

Numele meu este Onofrei

/'nu.me.le mew 'jes.te o.no'frej/

Hallo, ik ben Mevrouw Iordan

("Iordan" is een Roemeense familienaam)

Bună ziua eu sunt doamna Iordan

/'bu.nə zi.wa jew sunt 'do̯am.na jor'dan/

Hallo, Ik ben Meneer Mihai Georgescu

(“Mihai” is een Roemeense mannelijke voornaam en Georgescu en familienaam)

Bună ziua eu sunt domnul Mihai Georgescu

/'bu.nə zi.wa jew sunt 'dom.nul mi'haj d͡ʒe̯or'd͡ʒes.ku/

2 Luisteren
3 Vertalen

Hoe andere mensen in het Roemeens voor te stellen

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Dit is mijn vrouw

Aceasta este soția mea

/a'ʧe̯as.ta 'je.ste so'ʦi.a me̯a/

Dit is mijn man

Acesta este soțul meu

/a'ʧe̯s.ta 'je.ste so'ʦul me̯w/

2 Luisteren
3 Vertalen

1 comments

Roemeens leren

Het is een leuke manier om de taal te leren. Het lijkt op Italiaans.

Uw commentaar toevoegen