Languages

  • English
  • Français
  • Español
  • Português
  • Nederlands
  • Deutsch

A0.9 De weg vragen in het Roemeens

Lesdoel: Aan het eind van de les weet je om te vragen in het Roemeens :

  • waar een adres,plein,winkel is
  • hoe een plaats in Boekarest bereiken
  • andere handige vragen zoals: "hoe ver is het?" en "Hoe lang duurt het lopend?"

Je zult ook kennismaken met enkele symbolische plaatsen in Boekarest.

Bekijk de volgende video waarin iemand op zoek is naar een metrostation in Boekarest. In ons voorbeeld wil het meisje naar het metrostation "Eroilor"(vertaald als "Helden").
Hoe zou je in het Roemeens vragen: "Als u het niet erg vindt, weet u toevallig waar het metrostation "Eroilor" is?"
Laten we beginnen met de opbouw van een Roemeense vraag over een routebeschrijving.
structure van een typische Roemeense vraag - leer Roeemens gratis met audio video

1. Hoe begin je een vraag in het Roemeens

Het eerste deel van uw Roemeense taal vraag: Als u het niet erg vindt, weet u toevallig... is altijd hetzelfde, ongeacht uw vraag. Dit is een beleefde manier om vragen te stellen, bv. iemand die je niet kent vragen (het kan zowel een man of een vrouw zijn).
Op deze manier kan je alle Roemeense vragen stellen.

the pronunciation audio is best heard by using headphonesVoor het beste hoorresultaat raden we u aan om een koptelefoon te gebruiken.Hoor jij niks? Klik hier om problemen op te lossen.
Nederlands Roemeens Klemtoon Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie
Als u het niet erg vindt of Neemt u mij niet kwalijk Nu vă supăraţi Nu vă supăráţi /nu/ /və/ /su.pə.'raʦʲ/
weet u toevallig? Știți cumva Ștíți cumvá /ʃtiʦʲ/ /kum.'vá/


2a. Hoe verder te gaan vragen in het Roemeens: waar is een plaats (die je zoekt)

In ons voorbeeld hierboven het laatste deel van de vraag was: Waar is het metrostation "Eroilor"'?
Andere veel voorkomende plaatsen die men kan vragen voor een routebeschrijving in het Roemeens zijn: een hotel, restaurant, geldautomaat, bank, bushalte, plein of ziekenhuis.

Nederlands Roemeens Klemtoon Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie
waar is het metrostation "Eroilor"? unde este stația de metrou "Eroilor" únde éste stáția dé metróu "Eróilor" /'un.de/ /'es.te/  /'sta.ʦi.a/  /de/  /me.'trow/  /e.'roi.lor
waar is het hotel "Intercontinental"? Unde este hotelul Intercontinental únde éste hotélul intercontinentál /'un.de/  /'es.te/  /ho.'te.lul/  /in.ter.kon.ti.nen.'tal/
waar is een geldautomaat /betaalautomaat / pinautomaat in het nabijheid of waar is de dichtstbijzijnde geldautomaat Unde este un bancomat prin apropiere únde éste ún bancomát prín apropiére /'un.de/  /'es.te/  /'un/  /ban.ko'mat/ /'prin/ /a.pro.pi'e.re/
waar is het toilet unde este toaleta únde éste toaléta /'un.de/ /'es.te/ /'to̯a.le.ta/
Waar is de Magheru Boulevard unde este Bulevardul Magheru únde éste Bulevárdul Maghéru /'un.de/  /'es.te/ /bu.le'var.dul/ /ma'ge.ru/
Laten we aannemen dat je de straat in Boekarest hebt gevonden, maar je kunt het nummer niet vinden, hoe zou je zeggen: ik ben op zoek naar nummer negenentwintig caut numărul douăzeci si nouă cáut númărul douăzéci șí nóuă /'ka.ut/  /'nu.mə,rul/ /do.wə'zeʧʲ/ /ʃi/ /no'wə/


2b. Hoe verder te gaan vragen in het Roemeens: hoe een plaats bereiken (die je zoekt e.g. in Boekarest)

Als je te ver bent van de plaats die je wilt bereiken (laten we zeggen dat je moet naar een winkel in Boekarest), het is beter om te vragen hoe er te komen.

Nederlands Roemeens Klemtoon Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie
hoe kan ik de "Intercontinental" hotel bereiken? cum pot să ajung la hotelul Intercontinental cúm pót să ajúng lá hotélul Intercontinentál /kum/ /pot/  /sə/  /a'jung/  /la/  /ho.'te.lul/  /in.ter.kon.ti.nen.'tal/
hoe kan ik de victorieplein bereiken? cum pot să ajung în Piaţa Victoriei? cúm pót să ajúng în Piáţa Victóriei /kum/ /pot/  /sə/  /a'jung/  /ɨn/  /'pja.ʦa/  /vik'to.ri.ej/
hoe kan ik de triomfboog bereiken? cum pot să ajung la Arcul de Triumf cúm pót să ajúng lá árcul dé triúmf /kum/ /pot/  /sə/  /a'jung/  /la/  /'ar.kul/  /de/  /tri'umf/
Het beeld van de trimofboog in het noordwesten van Boekarest - Arcul de triumf,
De triomfboog van Boekarest3. Hoe te vragen voor andere plaatsen in het Roemeens?

Nu dat je hebt geleerd hoe je vraag in het Roemeens stellen, laten we zien hoe je andere plaatsen die u zouden kunnen interesseren moet uitspreken.Om de hele vraag te formuleren, zie hierboven uitleg.

Nederlands Roemeens Klemtoon Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie
Museum van de Roemeense Boer Muzeul Ţăranului Român Muzéul Ţăránului Român /mu'ze.ul/ /ʦə'ra.nu.luj/  /ro'mɨn/
Cişmigiu park parcul Cişmigiu párcul Cíşmigiu /'par.kul/ / /'ʧiʃ.mi.ʤiw/
bushalte 137 staţia de autobuz o sută treizeci şi şapte stáţia dé autobúz ó sútă treizéci şí şápte /'sta.ʦi.a/ /de/ /a.u.to'buz/ /o/ /'su.tə/ /trej'zeʧʲ/ /ʃi/ /ʃap.te/
garage (om autos te repareren) Dit is erg handig als uw voertuig breekt op de Roemeense wegen. un service auto ún sérvice áuto /un/ /'ser.vis/ /'a.u.to/
het spoorwegstation, treinstation of kortweg station? gara gára /'ga.ra/
dichtstbijzijnde ziekenhuis? cel mai apropiat spital cél mái apropiát spitál /ʧel/ /maj/ /a.pro.pri'at/ /spi'tal/
dichtstbijzijnde politiekantoor? secţia de poliţie cea mai apropiată sécţia dé políţie ceá mái apropiátă /'sek.ʦi.a/ /de/ /po'li.ʦi.e/ /ʧe̯a/ /maj/ /a.pro.pri'atə/

Andere vragen in het Roemeens

Nederlands Roemeens Uitspraak
Audio
Fonetische
transcriptie

Is het ver?

Este departe?

/'jes.te de↗'par.te/

Hoe lang duurt het te voet?

Cât timp fac pe jos?

/↗kɨt ↘timp fak pe ʒos/

Hoe ver is de "Unirii" plein?

Cât de departe este Piața Unirii?

/↗'kɨt ↘'de de'par.te 'es.te 'pja.ʦa u'ni.rij/

Waar kan ik parkeren?

Unde pot să parchez?

/↗'un↘de 'pot 'sə par'kez/

2 Luisteren
3 Vertalen

[trtables-quiz:3509]

Uw commentaar toevoegen