Languages

  • English
  • Français
  • Español
  • Português
  • Nederlands
  • Deutsch

A0.5 I speak little Romanian - I do not speak Romanian

This lesson assumes that you are just getting started with the Romanian language. We will enable you to react to somebody addressing you in Romanian by:

In the following video one person is asking a question(the question is less important), and the second one replies that she does not speak Romanian.Here is the full transcript of the video:
"- Bună ziua, ştiţi cumva unde este cea mai apropiată staţie de RATB?
- Bună ziua, eu nu vorbesc româneşte, ştiţi cumva engleză, franceză sau olandeză.
- Nu, nu ştiu, mulţumesc frumos."


I do not speak Romanian

English Romanian
translation
Audio Phonetic
Transcription

I do not speak Romanian

Eu nu vorbesc românește

/jew nu vor'besk ro.mɨ'ne.ʃte/

I speak and understand little Romanian

Eu vorbesc și înțeleg puțin românește

/jew vor'besk ʃi ɨn.ʦeˈleg pu'ʦin ro.mɨ'ne.ʃte/

I did not understand what you said

Nu am înțeles ce ați spus

/nu am ɨn.ʦeˈles 'ʧe aʦʲ spus/

Can you repeat more slowly please?

(polite form)

Puteți să repetați mai rar vă rog?

/pu'teʦʲ sə re.pe'taʦʲ maj rar və rog/

How to say in Romanian ... ? 

where you fill in the blanks with the English word that you do not know in Romanian

Cum se spune în românește?

/kum se 'spu.ne ɨn ro.mɨ'ne.ʃte/

2 Listening
3 Translate

the pronunciation audio is best heard by using headphones We advise you to use headphones to easily learn the pronunciation.You don't hear any sound? Click here for troubleshooting.

How do you say that you are not Romanian?

English Romanian
translation
Audio Phonetic
Transcription

I'm not Romanian (male)

Eu nu sunt român

/jew nu sunt ro'mɨn/

I'm not Romanian (female)

Eu nu sunt româncă

/jew nu sunt ro'mɨn.kə/

2 Listening
3 Translate

Add new comment