Languages

  • English
  • Français
  • Español
  • Português
  • Nederlands
  • Deutsch

Roemeense Lessen

Overal cursusinformatie: alle niveaus, gratis, online cursus


Momenteel bieden we u maar één Roemeens taal niveau, de anderen zullen binnenkort beschikbaar komen:

Kent u uw niveau van de Roemeense taal nog niet? Dan doe maar de Roemeens niveautest (momenteel beschikbaar in het Engels).

Vragen?

Wilt u een Roemeense uitdrukking vertalen?
Wilt u een Roemeense grammatica regeltje beter en volledig begrijpen?

Nog andere vragen over Roemenië?
Neem contact met ons op